Daily Archives: November 23, 2013

Det magiska 4-talet

Det magisk FYRTALET   Jag är född 4 januari Jag har 4 syskon (äldsta död) Jag har haft 4 farbröder/morbröder (alla döda) Jag har haft 4 mors-morbröder (alla döda) Jag har jobbat på 4 handelsfartyg Jag har jobbat på 4 jagare Jag har jobbat på 4 andra örlogsfartyg Jag bor mitt 4:de egna hus Jag…

Attitude4Life.com © BEIMARKeting AB * info@attitude4life.com