Daily Archives: December 19, 2015

0

Älskade Tomtemor

Med trind barm, känsla för affärer och ett särdeles godhjärtat sinnelag har denne entreprenör alltför länge legat i skymundan för sin världskände make. En make som i själva verket inte är något annat än ett misslyckat, halvalkat socialfall, som dessutom importerar illegal arbetskraft från Östeuropa. Detta är den SANNA historien bakom världens största & första…

Attitude4Life.com © BEIMARKeting AB * info@attitude4life.com