CASS (Central Arizona Shelter Services)

Deras Historia

Att få slut på hemlösheten i Maricopa County  har varit hjärtefrågan för Central Arizona Shelter Services’ (CASS) arbete sedan agenturen öppnade sina dörrar 1984. Från allra första början koncentrerade sig CASS på behoven hos Valley’s män, kvinnor och barn vilka upplevde hemlöshet genom en rad kontinuerliga omvårdnadsprogram vilka gav shelter/tak över huvudet och individualiserad stödjande service, vilket hjälpte dessa utsatta individer att lyfta sina liv och röra sig framåt.

Detta var deras historia i mycket korta drag. En betydligt längre beskrivning av verksamheten finns på deras amerikanska hemsida. Kom ihåg: Homelessness Is Universal. 


About


'CASS (Central Arizona Shelter Services)' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Attitude4Life.com © BEIMARKeting AB * info@attitude4life.com